Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2013

lonelysadoll
"Każdego dnia, jednego tylko chcę 
Błagam was, zlitujcie się i zabijcie mnie [!!]"
— Łzy - Anastazja jestem
lonelysadoll
Kac z powodu życia, nie od przepicia...
— 52 Dębiec - Ci źli
Reposted byjamateria jamateria

July 01 2013

lonelysadoll
"Czego wciąż mi brak? 
Przecież wszystko mam... 
Obcy ludzie mówią, 
że tak zazdroszczą mi... 

Czego wciąż mi brak? 
Co tak cenne jest? 
Że ta nienazwana myśl 
Rysą jest na szkle..."
— Urszula - Rysa na szkle
lonelysadoll
3281 763d
lonelysadoll
„W życiu często jest tak, że najzwyklejsze decyzje mają najstraszniejsze konsekwencje.”
— Richard Paul Evans - Dotknąć nieba
lonelysadoll
...Kiedyś wszystkie czarne dni
Obrócimy w dobry żart...
— Varius Manx - Piosenka księżycowa
Reposted bynicdostraceniadotyk-dzwiekuitsonlylife

June 26 2013

lonelysadoll
4887 6b32 500
żyć mi się nie chce..
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianegation negation
lonelysadoll
Gdy zobaczysz w moich oczach łzy, nie pytaj dlaczego, 
 bo i tak Cię okłamię... 
                              ale bądź przy mnie i oboje milczmy.
Dla mnie cisza to lekarstwo.

Gdy zobaczysz mą pociętą rękę, nie pytaj jak to się stało,
 bo i tak Ci nie powiem prawdy...

Zamykam w sobie ból, chcę go udusić, a potem wypłakać... 
 cały czas z nim walczę [!] 

Nie umiem się zwierzać... - czuję się obrzydliwie samotna.

Mimo iż otacza mnie pełno ludzi, nie dostrzegam nikogo,
 kto mógłby dać mi więcej, niż dotychczas dostałam.

Zaczynam wątpić, gubić się w ogromnym świecie, 
 nie wiedząc gdzie szukać pomocy... [!]

June 06 2013

lonelysadoll
lonelysadoll
... bo on jest za męski na uczucia, za dumny, by przeprosić i za głupi by cokolwiek zrozumieć. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl